ĐÀO TẠO

 

 

D.O.P  với đội ngũ những nhà làm phim chuyên nghiệp. Cung cấp các khóa đạo tạo CƠ BẢN và NÂNG CAO cho các chuyên môn sau:

 

ĐÀO TẠO QUAY PHIM CƠ BẢN | NÂNG CAO:

Khóa học Quay phim cơ bản: Dành cho đối tượng mới bắt đầu, chuyên hoặc không chuyên. Công tác làm việc tại các công ty truyền thông, các đài truyền hình

Thời gian học: Tối đa 1 tháng. hoặc theo yêu cầu của người học.

Kết quả thu được: Cam kết Sau khóa học có thể quay được các sản phẩm dịch vụ: Cưới hỏi, sự kiện, Quay tin tức truyền hình...

Giảng viên: Đại học Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội - Đài Truyền hình Việt Nam

 

Khóa học Quay Phim nâng cao: Dành cho đối tượng đã có thời gian làm việc với nghề quay phim, hoặc đã được đào tạo cơ bản

Thời gian học: Tối đa 1 tháng. hoặc theo yêu cầu của người học.

Kết quả thu được: Cam kết Sau khóa học có thể quay được các sản phẩm dịch vụ: Tin tức, Phóng sự, Tài Liệu, Phim doanh nghiệp,

Giảng viên: Đại học Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội - Đài Truyền hình Việt Nam

 

ĐÀO TẠO DỰNG PHIM CƠ BẢN | NÂNG CAO

Khóa học dựng phim cơ bản: Dành cho đối tượng mới bắt đầu, chuyên hoặc không chuyên, công tác làm việc tại các công ty truyền thông, các đài truyền hình.

Thời gian học: Tối đa 1 tháng. hoặc theo yêu cầu của người học.

Phần mềm đào tạo: Adobe Premiere Pro CC

Kết quả thu được: Cam kết Sau khóa học có thể dựng được các sản phẩm dịch vụ: Cưới hỏi, sự kiện, dựng các chương trình tin tức truyền hình...

Giảng viên: Đại học Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội - Đài Truyền hình Việt Nam

 

Khóa học Dựng Phim nâng cao: Dành cho đối tượng đã có thời gian làm việc với nghề dựng phim, hoặc đã được đào tạo cơ bản

Thời gian học: Tối đa 1 tháng. hoặc theo yêu cầu của người học.

Phần mềm đào tạo: Adobe Premiere Pro CC | Adobe After Effect CC

Kết quả thu được: Cam kết Sau khóa học có thể dựng được các sản phẩm dịch vụ: Tin tức, Phóng sự, Tài Liệu, Phim doanh nghiệp,

Giảng viên: Đại học Sân Khấu Điện ảnh Hà Nội - Đài Truyền hình Việt Nam

 

DOP.VN - LIGHT.CAMERA.ACTION

Địa chỉ Uy tín cho những nhà làm phim

Hotline: 0984.658.798

Kỹ thuật: 0981.243.678

Facebook

Facebook chat